Ekonomista, przedsiębiorca, menadżer
i doradca.

MAREK IGNOR

Ur. 7.04.1973 r. we Wrocławiu | Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na tej samej uczelni ukończył studia doktoranckie w obszarze finansów.

Uważam, że szczególną uwagę należy poświęcić spółkom innowacyjnym oraz tym z dużym potencjałem rozwoju, które będą budowały kapitał gospodarczy regionu.
Marek Ignor

O mnie

Pomysłodawca
i inicjator programów wspierania przedsiębiorczości, doskonale znający problematykę sektora MŚP.

Jako przedsiębiorca rozpoczynał w 1993 roku. Od 2000 roku piastuje funkcje w zarządach spółek oraz jako doradca zarządów. Współpracował lub doradzał w procesach restrukturyzacji i konsolidacji wielu przedsiębiorstw. Od wielu lat doradza małym i średnim firmom.

Aktualnie jako Prezes spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju, realizuje strategiczny dla województwa dolnośląskiego program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.

Media & Wypowiedzi

Przede wszystkim możliwości!

„(…) Generalnie w Polsce i Europie odchodzi się od finansowania bezzwrotnego na korzyść finansowania zwrotnego. Niestety niektórzy zapominają, że dotacja nie zwalnia z rzetelnej kalkulacji rentowności i wymogu realizacji planów komercyjnych, a jedynie koncentrują się na kalkulacji wydatków i realizacji wskaźników projektowych – mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.”

MamBiznes

22.02.2019

„(…) Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy pożyczki ze środków post-JEREMIE, które wciąż budzą duże zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw. (…) Szczególną uwagę poświęcimy innowacyjnym spółkom, które będą budowały potencjał gospodarczy regionu – zaznacza Marek Ignor, prezes DFR.”

Puls Biznesu

11.09.2018

„(…) Uważam, że szczególną uwagę należy poświęcić spółkom innowacyjnym oraz tym z dużym potencjałem rozwoju, które będą budowały kapitał gospodarczy regionu. Jako partner publiczny chcemy wypełniać olbrzymią lukę kapitałową. Opierając się na danych IBS z 2013 roku, luka finansowa chociażby na rynku innowacji na terenie Dolnego Śląska wynosi blisko 1 mld zł – mówi Marek Ignor prezes DFR.”

Gazeta Wyborcza

10.09.2018

Zapraszam do kontaktu

wiadomość/email

Napisz

Idee & pomysły

Chcesz mnie zainteresować jakimś pomysłem?

Napisz do mnie wiadomość na Linkedin